• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

Počet osôb zapísaných v zozname voličov                                                527

Počet voličov, ktorým boli vydanéobálky                                                    371

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

do obecného zastupiteľstva                                                                          350

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

starostu obce                                                                                                   366

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa
počtu získaných hlasov :

1. Ľuba Tóthová                                                                                    181

2. Juraj Ikréni                                                                                         177

3. Ján Lešniak                                                                                           8

Za starostku obce bola zvolená Ľuba Tóthová

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:

1. Jozef Jakab                                                                                       267

2. Alexander Antal                                                                                207

3.Ľubomír Barecz                                                                                 164

4. Peter Antal                                                                                         148

5. Eduard Hegedűs                                                                              148

6. Peter Mészáros                                                                                138

7. Domonika Tőkeová, Mgr.                                                               136

Náhradníci, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:

1. Jozef Hegedűš                                                                                   133

2. Ferdinand Virág                                                                                 112

3. Jakub Zikmund                                                                                   109

4. Lýdia Červenáková                                                                             77

5. Marek Lešniak                                                                                     66

6. Ondrej Ojcár                                                                                         63

7. Jozef Lešniak                                                                                       60

8. Ján Lešniak                                                                                          46